WMKM

Idź do spisu treści

Menu główneWarmińsko Mazurski Klaster Meblowy
jest podmiotem, który wspomaga
i inicjuje
ruch klastrowy w regionie Iławy, w szeroko
rozumianym sektorze przetwórstwa drzewnego
i skupia producentów, także podwykonawców
i otoczenie biznesu oraz wspiera transfer
innowacji ze świata nauki do biznesu.

Jednocześnie prowadzi własna działalność
produkcyjną na bazie posiadanych maszyn i sprzętu.Meble

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego