Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur

28 września 2022 r. w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się II uroczysta Gala Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodzone zostały podmioty gospodarcze z regionu, które na przestrzeni ostatnich lat w znaczący sposób przysłużyły się rozwojowi społeczno-gospodarczemu Warmii i Mazur.

W kategorii „Produkt z Warmii i Mazur” certyfikaty otrzymały  innowacyjne produkty i usługi firm, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym, regionalnym a bywa, że i międzynarodowym:

Warmińsko-Mazurski Klaster Meblowy sp. z o.o. S.K.A. za Kolekcję mebli z drewna litego „DENVER”